Blog / case

Rays of lights
Żeby dobrze zrozumieć idee MVP przedstawię ją na przykładzie. Jako pierwszy na tapetę pójdzie Airbnb. Gotowy? Zaczynamy.