Blog / Upraszczaj MVP

Upraszczaj, nie komplikuj
Często myśląc nad skomplikowanym projektem lub rozwiązaniem zaczynamy niepotrzebnie utrudniać zadanie, znajdujemy luki, myślimy 30 kroków do przodu i staramy się zaadresować rozwiązania do problemów, które sami tworzymy. Utrudniamy sobie zadanie i oczekujemy perfekcyjnych efektów już od początku. Brniemy w dobudowywanie kolejnych elementów i funkcjonalności. Komplikujemy całość zamiast upraszczać. Brzmi znajomo?