Blog / MVP

Rays of lights
Żeby dobrze zrozumieć idee MVP przedstawię ją na przykładzie. Jako pierwszy na tapetę pójdzie Airbnb. Gotowy? Zaczynamy.
Work in progress
Zobacz, jakie korzyści osiągniesz dzięki zastosowaniu metody MVP. Jak metoda szybkiego testowania konceptu i weryfikacji założeń może pomóc Ci w codziennej pracy. Gotowy?
Stickers in office
Gdyby przedsiębiorcy, zarządzający projektami i działy marketingu stosowali to podejście – ich produkty i usługi byłyby tańsze, szybciej ujrzałyby światło dzienne i odpowiadałyby na realne potrzeby konsumentów. Bez straty czasu i pieniędzy.